رویداد آموزشی مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ موضوع: مباحث پیشرفته مجازی ساز Bhyve

رویداد آموزشی مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: ۰۷ دی ۱۳۹۸ موضوع: Virtualization With FreeBSD 12.1, OpenBSD 6.6 and NetBSD 8.1

رویداد آموزشی مجازی

نوع رویداد: سمینار تاریخ رویداد: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ موضوع: Virtualization With FreeBSD 11.1

رویداد آموزشی مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: 20 آذر ۱۳۹۹ موضوع: مقدمه‌ای بر Xen در NetBSD