نوع رویداد: مجازی
تاریخ رویداد: 20 آذر ۱۳۹۹ 
موضوع: مقدمه‌ای بر Xen در NetBSD