دوره آموزشی freebsd شامل :
۱-آموزش کاربری freebsd به عنوان دسکتاپ
۲-آموزش کاربری freebsd به عنوان سرور
۳-ایجاد نسخه سفارشی شده freebsd