رویداد اطلاع رسانی مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ موضوع: جدیدترین اخبار مرتبط با دنیای خانواده BSD

رویداد اطلاع رسانی مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: ۹ دی ۱۳۹۹ موضوع: وضعیت گروه meetBSD و جدیدترین فعالیت‌ها

رویداد پرسش و پاسخ مجازی

نوع رویداد: مجازی تاریخ رویداد: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ موضوع: پاسخ به سؤالات کاربران