نوع رویداد: مجازی
تاریخ رویداد: ۱۰ دی ۱۳۹۹ 
موضوع: مقدمه‌ای بر زبان برنامه نویسی Lua در FreeBSD