مرامنامه:

۱- خوش رفتار و صبور باشید
۲- پذیرای تازه واردان باشید
۳- با ملاحظه باشید
۴- با احترام رفتار کنید
۵- در کلماتی که انتخاب می کنید مراقب بوده و با دیگران مهربان باشید
۶- وقتی اختلاف نظر داریم، سعی کنید دلیل آن را بفهمید